Bảo hành được áp dụng

Theo đúng quy định của nhà sản xuất

Quy định bảo hành

Đối với các sản phẩm nhà sản xuất có cam kết bảo hành sẽ có phiếu bảo hành đi kèm sản phẩm hoặc in trực tiếp lên bao bì của sản phẩm. Quý khách sẽ được hưởng chính sách bảo hành chính hãng.